Voksen Socialområdet

Tilbyder en bred vifte af bo- og beskæftigelsestilbud til borgere med udviklingshæmning og nedsat funktionsevne.

Marskstien, tak til Marskhjælperne